MASZ PROBLEMY Z WIOŚ?
PIERWSZA W POLSCE OCZYSZCZALNIA MBR
BIOLOGICZNE REAKTORY MEMBRANOWE

Technologia MBR jest uznawana za najlepszą możliwą technologię oczyszczania ścieków (BAT – Best Available Technology) w rozumieniu Dyrektywy IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

Zalety technologii MBR

Wysoka jakość ścieków oczyszczonych uniezależniona od charakterystyki sedymentacji osadu czynnego.

Eliminacja budowy osadnika wtórnego, możliwość pominięcia osadnika wstępnego.

Efekt wstępnej dezynfekcji ścieków oczyszczonych (usunięcie większości bakterii i wirusów).

Długi wiek osadu, wpływający na zwiększenie efektywności procesu oczyszczania ścieków.

Możliwość wykorzystania ścieków oczyszczonych jako wody technologicznej (brak zawiesiny).

Zwiększenie przepustowości oraz przyjmowanie większych ładunków zanieczyszczeń.

Nasze realizacje