Realizacja: Głogów Małopolski

Lokalizacja

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Zabajka, na terenie Gminy Głogów Małopolski (powiat rzeszowski, województwo podkarpackie).

Głogów Małopolski położony jest w Kotlinie Sandomierskiej, w odległości ok. 12 km od Rzeszowa, w pobliżu rezerwatu „Bór”.

Zadanie

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Głogów Małopolski”.

Problem

Ogólnospławny charakter zlewni powodujący nierównomierność dopływu ścieków, niewystarczająca aktualnie przepustowość oczyszczalni oraz planowane dalsze włączanie kolejnych obszarów gminy do zlewni oczyszczalni, notoryczne skargi okolicznych wędkarzy.

Rozwiązanie

Zwiększenie wydajności i efektywności oczyszczalni ścieków (ponad 2-krotne) poprzez budowę nowego reaktora i dostosowanie aktualnego układu do technologii bioreaktora membranowego MBR.

Termin zakończenia kontraktu

Listopad 2015

Wartość kontraktu

15.969.000 zł netto

lokalizacja glogow malopolski

Wydajność oczyszczalni po przebudowie

Qśrd = 5 000 m3/d,  RLM = 25 000
Qmaxd = 6 000 m3/d

Galeria realizacji