Realizacja: Rowy

Lokalizacja

Oczyszczalnia ścieków znajduje się w miejscowości Rowy na terenie Gminy Ustka (powiat słupski, województwo pomorskie). Ze względu na walory turystyczne, Rowy są nazywane „Polską Riwierą”. Szerokie piaszczyste plaże, klifowe wybrzeże, port bałtycki, okoliczne jezioro Gardno i bliskość Słowińskiego Parku Narodowego ściąga tu corocznie tysiące turystów, co wymusiło zastosowanie nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków, minimalizujących ich wpływ na środowisko.

Zadanie

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Rowy”.

Problem

Przeciążenie oczyszczalni ścieków w sezonie letnim, niewystarczająca objętość reaktora biologicznego i niewydolność systemu napowietrzania, wypływanie zawiesiny z osadnika wtórnego.

Rozwiązanie

Zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków (prawie 3-krotne) poprzez dostosowanie aktualnego układu do technologii bioreaktora membranowego MBR.

Termin zakończenia kontraktu

Wrzesień 2013

Wartość kontraktu

14.970.000 zł netto

Wydajność oczyszczalni po przebudowie

letni sezon turystyczny:
Qśrd = 4 835 m3/d,  RLM = 45 000
Qmaxd = 6 369 m3/d

poza sezonem turystycznym:
Qśrd = 997 m3/d,  RLM = 8 000
Qmaxd = 1 421 m3/d

Galeria realizacji